KRYPTOREKLAMA

Istnieje wprawdzie także tzw. kryptoreklama, czyli sugerowanie zalet określonego dobra w materiałach o charak­terze dziennikarskim (artykuły), jak również tzw. umiejscowienie

Continue reading